Risperdal är det preparat, som ger minst behandlingsavbrott pga biverkningar.

Zyprexa gav störst viktökning, men risken för diabetes verkar inte vara större än för alla övriga antipsykotika.

Kognitiva symptom är det mest handikappande symptomet vid schizofreni.

Verbalt minne är en av de bästa prediktorerna för prognosen.

Nya atypiska antipsykotika kan kanske ge en liten till moderat förbättring av kognition t.ex. Zeldox. Risperdal kan eventuellt försämra närminnet för nyinsjuknade, men konstigt nog förbättra den för de med långvarigare sjukdom.

Stimulering av 5-HT1A receptorn kan orsaka den kognitiva förbättringen och den ångestdämpande medicinen Buspiron har visst sådan effekt.

Läs mer på Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer