Ett uppehåll i antipsykotika i mer än en månad ökar risken för återfall med 10 gånger.

Att sluta med antipsykotika leder till att psykosen förvärras, fler återfall, inläggning, ökad risk för missbruk, självmordsbenägenhet och ökad risk för våld.

Det finns säkert ett tiotal olika skäl varför inte medicinen tas - bristande effekt, biverkningar, missbruk, bristande sjukdomsinsikt, kognitionsbrister, medicinkostnaden, paranoia, familjen negativ till medicinen.

Depåinjektioner är det vanligaste sättet att göra att man tar sin medicin. Zyprexa, Invega och Abilify kan snart komma som depåinjektion.

Fler antipsykotika med mindre biverkningar och bättre effekt kan också förbättra följsamheten.

Det finns psykosociala behandlingar för att förbättra att man tar sin medicin, men dessa behandlingar ger ännu bara modest effekt.

Det finns en behandling, där andra brukare (Peer support specialists) lär ut vikten av att ta sin medicin, men denna metod är inte tillräckligt undersökt ännu.

Läs mer på Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer