Vid schizofreni kan viss förlust av hjärnceller ske.

Nyare studier tyder på att atypiska antipsykotika, som Risperdal, Seroquel och Zyprexa kan ha en nervskyddande effekt och öka återbildningen av nervceller.

Gamla antipsykotika, som Haldol och Trilafon, liksom Leponex saknar helt denna effekt.

En intensiv forskning pågår inom detta område nu, eftersom det kan vara ett sätt att återbilda de hjärnceller, som kan ha skadats av en psykos.

Det kan kanske göra att negativa symptom och att kognitiva brister minskar.

Detta kan också leda fram till nya nervskyddande läkemedel, som används mot psykisk sjukdom snarare än dagens psykofarmaka, som påverkar transmittorsubstanserna främst.

Läs mer på Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer