Ziprasidon (Zeldox) och klozapin (Leponex) är båda två kopplade till signifikant förbättring i vissa aspekter av kognitiv funktionsförmåga hos personer med schizofreni enligt en ny randomiserad, dubbelblind undersökning presenterad vid the 20th congress of the European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).

Kognitiva symptom brukar normalt inte förbättras av antipsykotika och det är tidigare mest Leponex som kunnat påvisa viss förbättring.

Läs mer på Doctors Guide.

Du har inte rätt att posta kommentarer