Dator hjälper läkare välja läkemedel för att ge säkrare och bättre behandling.

Det är inte lätt att vara läkare och att hålla reda på alla tusentals läkemedel , deras dosering och användning. Dessutom kommer det ständigt ny information, som skall värderas och användas. Läkemedelskommittérna utger rekommendationer, som de vill skall följas.

Det är kanske inte så underligt att det kanske inte alltid blir korrekt. Undersökningar, som utförts pekar också på detta och ungefär var tredje patient har problem med sina läkemedel. Orsaken till problemen berodde till 65 % antingen på biverkningar, fel läkemedel, för låg dos, onödigt läkemedel eller för hög dos.

I Stockholm har ett datorprogram gjorts, som hjälper läkaren att välja rätt läkemedel och rätt dos till varje enskild patient. Systemet är säkert till störst nytta för vårdcentraler, där läkarna har väldigt många olika preparat de skall behärska.

"Janus har 28 kvalitetskontrollerade källor. Det handlar om FASS, varuregistret som hela tiden ska uppdateras, ATC-register, behandlingsstrategier för olika sjukdomar, amningsvarning, graviditetsvarning, möjlighet att söka på biverkningar på ett medel där systemet samtidigt tar hänsyn till interaktioner från alla de läkemedel en patient står på " avslöjar Professor Lars L Gustafsson, vid Huddinge universitetssjukhus, som också sitter i ledningen för Janus-projektet.

Hittills har det drivits på försök, men nu skall det utvidgas till bl.a S:t Görans psykiatriska öppenvård.

Kommentar:

Ett väldigt viktigt framsteg för att förbättra läkemedelsbehandlingen och vi får hoppas att det snabbt används över hela landet. Det är viktigt att satsa på kvalitetshöjande insatser som samtidigt kan göra arbetet mindre stressande och betungande. Dessutom är det ju brist på sjukvårdspersonal, så extrapengarna vården fått kan ju delvis användas till att införa Janus istället för att rekrytera läkare, som inte kan tala svenska.

Du har inte rätt att posta kommentarer