Tillägg av epilepsimedlet Ergenyl eller Absenor verkar ge snabbare och starkare antipsykotisk effekt av Risperdal och Zyprexa.

Epilepsimedlet divalproex är ett natriumsalt av valproinsyra, som är nästan identiskt med natriumvalproat i t.ex. Ergenyl och Absenor i Sverige. Tidigare har psykiatriker rapporterat att patienter med kombinationen divalproex och antipsykotika verkar få bättre antipsykotisk effekt.

I USA har det nu visats att om divalproex kombineras med Risperdal eller Zyprexa vid akuta psykoser kommer effekten snabbare och blir förstärkt.

Studien som omfattade 256 patienter mellan 18-65 år, som fått återfall av schizofreni och vårdades på sjukhus. Med kombinationen så kunde effekt redan iakttagas dag 3 och effekten kom ungefär en vecka snabbare. Studien varade i 28 dagar.

För många kan medlet halvera vårdtiden efter ett återfall. Några biverkningar av kombinationen kunde ej iakttagas.

Eftersom 50 % får otillräcklig effekt av antipsykotika, så är studier med kombinationsbehandling intressant för denna grupp, liksom hur effekten observerad i denna studie blir om behandlingstiden förlängs.

Publiceras i Neuropharmacology i januari.

Kommentar:

Väldigt intressant och särskilt intressant är om kombinationen kan förstärka den antipsykotiska effekten för dem som idag får otillräcklig effekt. Ergenyl som finns i Sverige innehåller 100 % av natriumsaltet av valproinsyra, medan divalproex innehåller 50 % av natriumsaltet av valproinsyra och alltså också 50 % valproinsyra.

Källa:

Eurekalert

Du har inte rätt att posta kommentarer