Randomiserade kliniska studier på antipsykotika vid schizofreni ger nästan samma effekt och överensstämmelse med studier, där data t.ex hämtats ur journalsystem (real world data), visar en studie av metaanalyser.

Real world data kan vara viktiga när randomiserade studier inte givit tydliga resultat och för att vägleda hur randomiserade studier skall göras.

Randomiserade studier är fruktansvärt dyra att utföra och kan kosta hundratals miljoner bara för ett läkemedel.

Läs mer hos Translational Psychiatry.

Vid förskrivning av alimemazin (Theralen), hydroxizin (Atarax), prometazin (Lergigan) och propiomazin (Propavan) måste substansernas farmakologiska egenskaper, såsom antihistaminerga och antikolinerga effekter samt arytmipotential, beaktas.

Det är även viktigt att överväga riskerna för allvarlig intoxikation vid överdosering och att förskriva minsta möjliga mängd.

2018 dog 169 personer av förgiftning av dessa 4 läkemedel, men missbruk förekom hos hälften.

Särskild uppmärksamhet krävs vid förskrivning av alimemazin oral lösning.

Läs mer hos Läkartidningen.

För de som har schizofreni med flera psykoser innebär minskning av antipsykotikadosen en ökad risk för återfall och medicinavbrott enligt en översiktsartikel baserad på 22 studier.

Lågdosbehandling gav 44 % ökad risk för återfall och 12 % ökad risk för medicinavbrott.

Risken för återfall var dubbelt så stor för gamla antipsykotika, som för nyare antipsykotika.

Antipsykotikadosen bör inte underskrida standarddosen då det kan öka risken för återfall i psykos och medicinavbrott.

Läs mer i PsychiatryAdvisor.

Svenskarnas e-handel har ökat kraftigt. Bara apotekshandeln har ökat med 100 procent de senaste fyra åren.

Det är främst äldre personer som börjat köpa hälsoprodukter online.

Det är viktigt att känna till att det finns vissa risker med att köpa läkemedel på nätet.

  • Titta efter apoteksloggan – om den finns och är klickbar så är det ett godkänt apotek
  • Marknadsförs medicinen som ett mirakelmedel? Ett varningstecken.
  • Rådgör alltid med din läkare om du har behov av en receptbelagd medicin. Köp inte receptbelagda läkemedel från icke godkända nätapotek även om du har ett tidigare recept på läkemedlet.

Läs mer hos Läkemedelsverket.

En sydkoreansk registerstudie med 1000 personer med behandlingsresistens mot antipsykotika har studerat dödligheten hos klozapin och olanzapin, då klozapins överlägsenhet nyligen ifrågasatts.

Olanzapin gav högre överlevnad vid psykiatriska inläggningar än klozapin.

Med tanke på risken för allvarliga negativa effekter kan clozapin användas mindre.

Då flera studier förespråkar överlägsen effekt av klozapin, rekommenderas ytterligare studier med större data.

Läs artikeln i Br J Psych Open.

Antipsykotika ökade inte dödlighet bland vuxna med schizofreni eller schizoaffektiv och COVID-19-infektion, enligt studieresultat från JAMA Psychiatry.

Däremot ökade risken att dö med covid-19.

Läs mer hos Healio.

En indisk studie på 100 personer tyder på att religiösa personer med schizofreni var bättre på att ta sin medicin är de icke-religiösa.

Studien varade dock bara en månad och 70 % jobbade, vilket är normalt i Indien medan Sverige 10 %.

Läs mer hos Medical Dialogues.

Läs original artikeln.

Resultaten av en metaanalys på nästan 4 800 personer tyder på att doser, som motsvarar mer än cirka 5 mg / dag risperidon kan ge en begränsad ytterligare minskning av återfall men fler biverkningar.

För patienter i remission eller som får högpotenta första generationens antipsykotika t.ex Haldol kan doser så låga som 2,5 mg / dag risperidonekvivalenter vara tillräckliga.

Försiktighet är dock nödvändig vid dessa lågdoser när ytterligare minskning av dosen kan åtföljas av en oproportionerligt högre återfallsrisk.

Dessutom är observationerna medelvärden och faktorer som långsam eller snabb metabolism, ålder, sjukdomsstadium, andra sjukdomar och läkemedelsinteraktioner tyder på att enskilda patienter ofta behöver högre eller lägre doser.

Läs mer i Healio.

Läs vad Medscape skriver om denna studie. Registrering krävs för att läsa artikeln.

En stor observationsstudie på 37000 amerikanska veteraner undersökte hur enskilda antipsykotika orsakade medicinavbrott.

Clozapine gav minst medicinavbrott, sedan kom depåinjektionerna Abilify Maintena, paliperidon (Xeplion, Trevicta) och Risperdal Consta.

Överraskande var att mer än ett antipsykotika gav färre avbrott än enbart olanzapin och även Risperdal Consta. vilket förklaras med att det är sista chansen och då avbryter man inte lika gärna.

Quetiapin gav 36 % fler inläggningar än olanzapin.

Läs mer hos Healio.

Ann Sofie Höij bloggar om hur livet varit under ytterligare en coronasommar, om att trappa ut psykofarmaka och om läkare som inte ser över mediciner så ofta som de borde.

Läs mer hos RSMH.

Den största metaanalysen av 137 olika studier på depåinjektioner vid schizofreni visade att återfall och inläggningar minskade jämfört med tablettbehandling.

Resultaten tyder på att depåinjektioner är bäst till de som inte kan sköta tablettbehandling.

Tidigare har behandlingsresultaten varit blandade och alla studier såg ingen fördel med depåinjektioner.

Användningen av depåinjektioner varierar mycket mellan olika länder från 6 % till 80 % (Sverige 30 %).

Läs mer hos The Mental Elf.

Underkategorier